لباس علوي بحمالات مع تنورة مدرز معقود امامي ومخطط
لباس علوي بحمالات مع تنورة مدرز معقود امامي ومخطط
SHEIN  جمبسوت مدروز بجيب وبصف من الازرار مقاس كبير
SHEIN جمبسوت مدروز بجيب وبصف من الازرار مقاس كبير
طقم تنورة مزهر مع لباس علوي مقاس كبير مقلم بكشكش
طقم تنورة مزهر مع لباس علوي مقاس كبير مقلم بكشكش
جمبسون بحزام مقاس كبير وبشريط مقوس متباين
جمبسون بحزام مقاس كبير وبشريط مقوس متباين